• Boxă asomare bovine

    Boxa asomare bovine se folosește la abatoarele și punctele de tăieri la imobilizarea animalului pe timpul asomării. Astfel asomarea poate se facă in condiții maximă de sigurantă pentru operator.

  • Este o instalaţie zincată termic care serveşte la fixarea porcinelor de greutate normală, în timpul asomării.