Masina de spalat custi animale

Masine de spalat custi animale

Instalaţie automatizată pentru spălarea custiilor animale, care se utilizează la transportul păsărilor vii.

Descriere

Masina de spalat custi animale

Custi sau naveta se aşează pe suportul care se vede în imagine, la intrarea în instalaţie. Există două variante ale instalaţiei, ele diferă prin faptul că pe partea stângă sau pe partea dreaptă (privit dinspre partea de alimentare) se colectează murdăria. Deci vorbim despre instalaţii pe dreapta sau pe stânga. Înaintarea este efectuată de către un dispozitiv de împingere, cu lanţ: bacurile care sunt dispuse pe lanţ, se agaţă de baterii şi le împing prin instalaţie. La intrarea şi ieşirea din instalaţie există perdele din fâşii din material plastic care împiedică împroşcarea apei de spălare spre exterior. Spălarea are loc în trei faze ; prespălare, spălare cu apă abundentă, şi la urmă dezinfectare. Rolul prespălării este de a înmuia şi de a dizolva murdăria depusă. Astfel va creşte eficienţa fazei următoare de spălare. În faza de spălare cu apă abundentă, bateriile sunt spălate peste tot cu jet puternic de apă: în total 32 de duze spală suprafeţele – pe lateral, deasupra şi dedesubt. Zonele de spălare cu apă abundentă şi dezinfectare sunt separate nu numai în spaţiu ci şi prin perdelele. Din făşii de plastic intercalate în interiorul instalaţiei.

Curăţirea interiorului lăzii:

În faza de spălare cu apă abundentă, două braţe mobile prevăzute cu duze, spală bine lada care este aşezată în instalaţie cu partea deschisă în jos! Precum se vede şi în imagine, lăzile care se deplasează, culcă duzele în poziţie orizontală, când duzele ajung la deschizătura lăzii, acestea revin în poziţie verticală, astfel jetul de apă va spăla de aproape interiorul lăzii. Pe măsură ce lăzile înaintează, duzele se culcă şi revin în poziţia verticală.

Reutilizarea apei de spălare:

Apa murdară rezultată în urma spălării, se revarsă prin deschizăturile laterale, pe fâşii de filtre, precum se vede în imaginea din dreapta. Fâşiile de filtre lasă să treacă partea lichidă a apei murdare, care se colectează în rezervorul de sub filtre. Impurităţile solide se rostogolesc de pe fâşiile de fi ltre, într-un vas colector. Comanda automată asigură evitarea revărsării şi încălzirea apei curăţate de impurităţile solide. Apa din bazin, se recirculă cu scopul de reutilizare. Astfel se obţine o reducere substanţială a costurilor. Partea de sterilizare funcţionează cu apă de la reţea, care trece prin unitatea de amestecare cu substanţe dezinfectante.

Date tehnice:

  • dimensiuni: 4300 x 2200 x 1300 mm
  • capacitate tehnologică: 150 – 400 lăzi / oră
  • putere electrică: 7,68kW
  • alimentare electrică: 3×230/400V

    Cerere de ofertă
    Am citit și sunt de acord
    cu Termenii și Condițiile, cu Politicile de Confidențialitate și Utilizare a cookie-urilor.